Makseraskused.ee

Makseraskused.ee on mittetulunduslik portaal, mille fookuses on inimene, kellel tekivad või on makseraskused.

Makseraskused on pikaajaline maksevõime halvenemine, mille tulemusena isik ei suuda tasuda regulaarselt ja õigeaegselt ühekordseid ja igakuised väljaminekuid.

Maksehäire on kanne maksehäireregistris, kus on avalikustatud võlgnik ja võla tekkimise alus. Vaata siit.

Maksevõime on võime maksta võlad tagasi tähtaegselt ehk lepingus kokkulepitud ajal.

Isik, kes on peatanud võlgade tagastamise; isik, kes ei suuda tagastada kreeditoridele võlga.

Makseraskused

Makseraskused võivad tekkida erinevatel põhjustel. Kõige levinum viis on töökoha kaotus. Kui kaotad töö, siis kaotad ka oma sissetulekud ja igakuise eelarve, kuid kulud ja väljaminekud (üür, transport, toit, eluase) ei kao kuhugile. Keegi meist ei soovi makseraskustesse sattuda, aga õnnetused käivad ikka mööda inimesi.

Makseraskused võivad välja areneda maksehäireks. Maksehäire on oluliselt tõsisem probleem, kui makseraskused, sest maksehäire korral on vähem alternatiive, kuidas oma sissetulekuid korrastada ja sissetulekute vähenemisega seonduvad probleemid lahendada.

Järgnevalt käime üle põhitõed, mis kirjeldavad sulle, mis on makseraskused, mida teha makseraskustesse sattudes ja kuidas ennetada makseraskusi.

Mis on makseraskused?

makseraskused

Seletamaks lahti, mis on makseraskused, peame kõigepealt alustama maksevõimest. Maksevõime on võime maksta võlad tagasi tähtaegselt, see tähendab õigel ajal. Ajal on väga tähtis roll makseraskuste tekkimisel, sest maksehäire kannet ei saa teha enne, kui on möödunud 45 päeva võlale järgnevast päevast.

Võlad saavad tekkida kõikidest teenustest ja toodetest, mida sa tarbid. Näiteks igakuine üüritasu, kommunaalid, tarbimislaenu osamakse, lepingud seoses sideoperaatoriga, autoliising, järelmaksuga ostetud külmkapp jne.

Lisaks igakuistele tasudele, mida tuleb maksta võib võlgu jääda ka ühekordsete maksete eest. Näiteks maamaksu tasumine (korrd aastas), tarbeesemete ostmine (auto) või tellimine (köögimööbel). Kokkuvõtlikult, võlgu võib jääda iga teenuse ja toote eest, mida kasutad.

Seega, makseraskused tähendab seda, et sinu maksevõime on püsivalt niivõrd halvenud, et sa ei suuda õigeaegselt tasuda ühekordseid ja igakuiseid väljaminekud.

Makseraskused pole sundolukord, see tähendab, et makseraskused saab seljatada. Tuleb vaid õigeid valikud teha. Järgnevalt näed erinevaid võimalusi, mida kasutada makseraskuste korral.

Kuidas toimida, kui tekivad makseraskused?

mida teha kui on makseraskused

Nagu eelnevalt mainitud, ajal on väga tähtis roll makseraskuste kontekstis. Mida kiiremini sa soovid makseraskused lahendada, seda parema lahenduse leiad. Kindlasti ei tohiks pead liiva alla peita ja loota, et makseraskused kaovad ise ära. Näiteks, kui sinu makseraskus on seotud pangalaenuga, siis võid kindel olla, et pank tahab oma raha tagasi saada. Ja üldjuhul nad ka saavad.

Olles makseraskustes, on sul jämedalt öeldes viis erinevat võimalust, kuidas edasi tegutseda. Iga võimaluse kasutamine oleneb sellest, mis staadiumis sa oma võlgnevustega oled ja millal su sissetulek stabiliseerub või paraneb.

Võimalused edaspidiseks tegevuseks, kui sul tekivad või on makseraskused:

Nende võimaluste kasutamine aitab sul makseraskused mingiks ajaks kõrvale jätta ja keskenduda probleemi lahendamisele, millest makseraskused tekkisid. Näiteks töötuna arvele võtmine ja/või uue töökoha otsimine.

Maksegraafik (laenu pikendamine)

Maksegraafik on igakuiste kohustuslike maksete jada, mis on koostatud arvestades sinu maksevõimega. Näiteks kui varem oli sinu järelmaksu tasu 240 eurot kuus, siis uue maksegraafiku alusel võiks see olla 100 või 150 eurot kuus. Tähtis on valida maksegraafiku jaoks sellises suuruses summa, mida sa reaalselt suudad maksta. Maksegraafik on tasuta, selle tegemine ei maksa.

Kuidas ma saan maksegraafiku? Maksegraafiku saamiseks pead ühendust võtma oma laenuandja, järelmaksu pakkuja või muu teenuse pakkujaga. Põhjendad neile ära, et sinu igakuine sissetulek on vähenenud, kas sinust või mitte sinust olenevatel põhjustel ja seega soovid igakuiselt maksta väiksema summa kui algselt lepingus oli ettenähtud. Maksegraafiku palumine on panganduses väga levinud praktika ja seega pole vaja häbeneda. Sinule on ju kõige tähtsam, et saaksid toime tulla igakuiste maksete tasumisega.

Pea ainult meeles, et laenuandja tahab võimalikult kiiresti teada saada, et sul on maksehäire ning millal ja kui palju sul on võimalik iga kuu maksta. Mida kiiremini võlausaldajaga ühendust võtad, seda paremate tingimustega maksegraafiku saad.

Mida maksegraafik reaalselt muudab minu jaoks? Positiivse kohapealt on sinu igakuine makse väiksem, aga liisingu, laenu, järelmaksu koguluku suureneb.

Kuna soovid iga kuu väiksema summa tasuda, siis laenu- või liisingu või järelmaksuperiood venib pikemaks. See tähendab, et kogu tagasimakse on suurem, sest intressi arvestatakse pikema perioodi pealt.

Maksepuhkuse võtmine

Maksepuhkuse võtmine tähendab seda, et laenu, liisingu, järelmakse igakuist kuumaset ei tule maksta nii kaua, kui maksepuhkus kestab. Siiski tuleb maksepuhkuse ajal maksta intressitasusid. Maksepuhkus sõltub krediidiandjast, aga reelina on vahemikus üks kuni kuus kuud. Kodulaenu puhul võib maksepuhkus olla pikem, kuni üks aasta.

Maksepuhkust tasuks võtta, kui sinu maksevõime väheneb lühiajaliselt. Näiteks kui oled üks või kaks kuud haige või pikajalise puhkuse korral. 

Kuidas maksepuhkust saab? Maksepuhkuse saamiseks tuleb vastavasisuline email saata krediidiandjale. Märkige ära, mis perioodil soovite maksepuhkust. Eestis on maksepuhkuse võtmine mõne krediidiandja juures tasuta, mõne juures maksab 10-30 eurot.

Refinantseerimine

Refinantseerimine on olemasoleva võla finantseerimine uue laenu abil. Näiteks kui sul on praegu kiirlaen või väikelaen, millest makseraskused on tekkinud, siis saad võtta uue laenu, millega kiir- või väikelaen tagasi maksta. Refinantseerimine on mõeldud nii laenude refinantseerimiseks kui ka muude võlgnevuste likvideerimiseks. Refinantseerimist nimetatakse ka ”lisasumma võtmiseks”, kuid sisuliselt on tegu uue laenu võtmisega.

Krediiditoode, mis on mõeldud refinantseerimiseks, on refinantseerimislaen. Refinantseerimislaen on soodne laen, mis peaks aitama katta kulukaid ja kalleid laene. Tekib küsimus, et kui refinantseerimislaen on soodne laen, miks siis üldse esialgu sai kallis laen võetud? Elulised olukorrad on erinevad ja siin lehel me ei hakka lahkama, miks keegi mingi laenu või järelmaksu võttis. Sinu jaoks on refinantseerimise puhul tähtis, et refinantseerimislaen ei käiks sul üle jõu ja aitaks tagasi maksta võlad, mis põhjustavad makseraskusi.

Mis on tähtis refinantseerimislaenu puhul? Refinantseerimise puhul omavad tähtsust kaks asja. Esiteks, refinantseerimine tasub siis ära, kui sa tead, et tulevikus sinu sissetulekud kasvavad. Näiteks saad uue töökoha, palk tõuseb, pension lisandub, võtad dividente välja ja muud sissetuleku suurenemise näited. Refinantseerimise peale võib ka siis mõelda, kui sinu väljaminekud lähitulevikus märgatavalt vähenevad.

Teiseks, refinantseerimislaenu tasub ainult siis võtta, kui see on soodsam praegusest laenust. Sa ei taha endale mitut kulukat laenu, sest see halvendaks sinu olukorda veelgi.

Võlgade ümberkujundamine

Võlgade ümberkujundamine on menetlustegevus, mille raames ajutiselt makseraskustes vaevlevale isikule võimaldatakse tema võlgade ümberkujundamist. Sisuliselt on võlgade ümberkujundamine tegevus, kus sa koostad avalduse ja esitad selle kohtule. Seejärel kohus otsustab, kas ja kuidas sinu võlad ümberkujundatakse.

Võlgade ümberkujundamise eesmärk on vältida pankrotimenetlust ja võimaldada isikul makseraskused ületada. Rõhk on sõnal ajutiselt, sest kui sa oled püsivalt makseraskustes, siis sa oled maksejõuetu ja ei piisa võlgade ümberkujundamist, vaid eraisiku pankrot.

Kuidas minu võlad ümberkujundatakse? Selle menetluse sisu on sulle pakkuda:

• Pikemat tähtaega võlgnevuste tasumiseks (võrreldav maksegraafikuga)

• Võlgnevuste osalist täitmist (maksad mingi osa kogu võlgnevusest)

• Vähendada võlgnevust (näiteks intressitasude, viiviste vähendamine)

Võlgade ümberkujundamine eeldab seda, et sa oled Eestisse sissekirjutatud ja vähemalt 2 aastat Eestis elanud enne avalduse esitamist. Formaalselt eeldab võlgade ümberkujundamine seda, et sa esitaksid ümberkujundamisavalduse.

Kes otsustab, kas minu võlad ümberkujundatakse? Kuna tegu on menetlusega, siis sinu võlgade ümberkujundamise üle otsustab kohtunik või kohtunikuabi.

Kus ma saan oma võlad ümberkujundada? Võlgade ümberkujundamiseks pead esitama avalduse enda elukoha järgsele kohtule. Näiteks kui sa elad Tallinnas, siis selleks on Harju Maakohus. Kui sa elad Tartus, siis esitad avalduse Tartu Maakohtusse.

Eraisiku pankrot

Kui sind on tabanud makseraskused, siis viimane variant, mida makseraskustes teha, on pankrotimenetlus ja eraisiku pankrot. Kui sa vaevad pead, kas otsutada eraisiku pankroti kasuks, siis oleks mõistlik pöörduda spetsialistide (pankrotihaldurite, kohtutäiturite, juristide) poole ja küsida neilt täiendavat nõu.

Kui sul pole sellist võimalust, siis võta ühendust Eesti Võlanõustajate Liiduga. Nende pädevuses on tegeleda makseraskustes vaevlevate inimestega.

Mida teha makseraskusega?

Kõige tähtsam on kiiresti reageerida. Kiire reageerimine võimaldab sõlmida enne võla tekkimist individuaalse kokkuleppe krediidiandjaga. Seljuhul saad paremad tingimused maksegraafiku koostamisel ja ei tehta sinu kohta märget maksehäireregistrisse.

Pea meeles, et kui oled juba laenu tagasi maksmisega viivituses, siis võib laenuandja keelduda maksepuhkuse andmisest. Lisaks, kui sa oled tagasimaksetega hilinenud (vähemalt 46 päeva), siis saab sinu kohta teha maksehäire kanda, mis halvendab olukorda veelgi.

Seega, enneta makseraskusi ja võta varakult ühendust krediidiandjaga. Sõlmi individuaalne maksegraafik ja keskendu probleemide lahendamisele, millest makseraskused tekkisid.